กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย น้ำเต็มสระพร้อมผลิตจ่ายน้ำประปา พ้นวิกฤตภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย น้ำเต็มสระพร้อมผลิตจ่ายน้ำประปา พ้นวิกฤตภัยแล้ง


กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย น้ำเต็มสระพร้อมผลิตจ่ายน้ำประปา พ้นวิกฤตภัยแล้ง

          วันนี้ (วันพุธที่ 4 กันยายน 2562) นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยจากพายุ "โพดุล" โดยได้ตรวจดูแหล่งน้ำดิบหลัก และแหล่งน้ำดิบสำรอง ได้แก่ บึงสระบัว หนองคู โรงสูบน้ำแรงต่ำลำพังชู ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย พบว่า ในปัจจุบันสถานการณ์น้ำไม่น่าเป็นห่วง ปริมาณน้ำเต็มสระ โดยในช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้เริ่มผลิตจ่ายน้ำประปาจากแหล่งน้ำดิบลำพังชูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ ได้ดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมี นางยุภาพร สุวรรณผิว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์ในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน