กปภ.ข.4 ร่วมประชุมคณะผู้บริหาร ติดตามสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ร่วมประชุมคณะผู้บริหาร ติดตามสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่


กปภ.ข.4 ร่วมประชุมคณะผู้บริหาร ติดตามสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 พร้อมด้วย นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาคในระดับภูมิภาค 4 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

          สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญๆ อาทิ การติดตามสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องปริมาณฝนที่มีแนวโน้มน้อยกว่าปกติ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้น้ำหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง

เลื่อนขึ้นข้างบน