กองระบบจำหน่าย ร่วมกับกองบัญชีและการเงิน เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย ร่วมกับกองบัญชีและการเงิน เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น


กองระบบจำหน่าย ร่วมกับกองบัญชีและการเงิน เข้าศึกษาดูงาน  ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562) กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ร่วมกับกองบัญชีและการเงิน นำโดย นางเบญจพร ชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติในเขตภาคอีสานตอนบน ทั้งนี้ การเข้าศึกษาดูงานเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คาดหวังว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน