กปภ.ข.4 ร่วมสร้างความสุขในที่ทำงาน ไปกับกิจกรรม "Big Cleaning Day" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ร่วมสร้างความสุขในที่ทำงาน ไปกับกิจกรรม "Big Cleaning Day"


กปภ.ข.4 ร่วมสร้างความสุขในที่ทำงาน ไปกับกิจกรรม "Big Cleaning Day"

 

วันที่ 6 กันยายน 2562 ภายใต้การดำเนินงานของนายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำทีมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน ตลอดจนพื้นที่สาธารณะโดยรอบ เป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร 

เลื่อนขึ้นข้างบน