ผอ.กปภ.ข.4 ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.4 ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2562


ผอ.กปภ.ข.4 ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2562

วันนี้ (9 กันยายน 2562) นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการเชิงป้องกันและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาและเตรียมการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ประสบภัย

เลื่อนขึ้นข้างบน