การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา จัดโครงการเติมใจให้กัน ณ หมู่บ้านโนนไม้แดงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา จัดโครงการเติมใจให้กัน ณ หมู่บ้านโนนไม้แดงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา จัดโครงการเติมใจให้กัน ณ หมู่บ้านโนนไม้แดงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ลงพื้นที่ให้บริการจัดโครงการเติมใจให้กัน บริเวณหมู่บ้านโนนไม้แดงเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขอติดตั้งประปา พร้อมมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้นำชุมชนบ้านโนนไม้แดง เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ

เลื่อนขึ้นข้างบน