กปภ.สาขาจันดี จัดโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันดี จัดโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 4/2562


กปภ.สาขาจันดี  จัดโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2562  นำโดยนางเสาวนิตย์  จงจิตร  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่พบประชาชนจัดกิจกรรม "โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจกันกัน" ครั้งที่ 4/2562 ณ บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลนากะชะ บริเวณวัดมะเฟือง หมู่ที่ 7 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในครั้งนี้ กปภ.สาขาจันดี ได้ทำการตั้งโต๊ะและเดินสำรวจรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ได้แจกแผ่นพับ ใบปลิว และแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ตลอดจนบริการให้คำแนะนำและให้ความรู้เกียวกับประปาทั้งภายในและภายนอก อาทิวิธี ตรวจสอบท่อแตก-ทั่วรั่วภายในบ้านเพื่อความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า กปภ.อย่างใกล้ชิดและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน