กปภ.สาขาพัทยา (พ) เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง


กปภ.สาขาพัทยา (พ) เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ร่วมกับงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาพัทยา (พ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยาเป็นประธาน พร้อมด้วยนายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา หัวหน้างานบริการฯ ๑ และ ๒ ร่วมกับหัวหน้างานผลิต พูดคุยหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมแผนรับมือภัยแล้ง ในส่วนของการเฝ้าระวังการลดน้ำสูญเสีย และเร่งดำเนินการตามแนวทางแก้ไขภัยแล้งของนายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ ๓) ภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อ่างเก็บน้ำหลัก ๕ แห่ง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ที่ผ่านมา

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน