การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์  ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางกรรณิกา เดี่ยวฉิม หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมพนักงาน/ลูกจ้าง ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยได้ออกรับชำระค่าน้ำประปา วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานชั่วคราว หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเก็บเงิน/และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำอีกช่องทางหนึ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน