กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2562


กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2562

ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยหัวข้อสนทนาเป็นการหารือและติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการด้านปริมาณน้ำจำหน่ายและลดน้ำสูญเสีย พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2562 ได้แก่ งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ 2

เลื่อนขึ้นข้างบน