การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา ในวันที่ 10 กันยายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา ในวันที่ 10 กันยายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา ในวันที่ 10 กันยายน 2562

                  การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี โดยผู้จัดการสมเดช   เหล็มเล๊าะ

และพนักงานในสังกัด ร่วมกับกปภ.สาขาพังลา โดยผู้จัดการจันทร์เพ็ญ พฤกษ์พนม

พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อ.จะนะ

จ.สงขลา ในวันที่ 10 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ

ให้พนักงานสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับฟังการบรรยายขั้นตอนการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า และเยี่่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานของโรงไฟฟ้าจะนะอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน