นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ ในกิจกรรมสภากาแฟ ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ ในกิจกรรมสภากาแฟ ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา  เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ ในกิจกรรมสภากาแฟ  ณ  โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ้ดกิจกรรมสภากาแฟ  ณ  ห้องพลูหลวง  โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ 18 กันยายน ๒๕62  เวลา 07.00 น. เพื่อพบปะหารือ อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างข้าราชการ ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม และมูลนิธิ ต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี มีความคุ้นเคยกัน ทำให้การติดต่อประสานงานต่าง ๆ สะดวกราบรื่นยิ่งขึ้น โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาเป็นประธาน ในพิธี

เลื่อนขึ้นข้างบน