กปภ.ข.4 ร่วมกับ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช บริการน้ำดื่ม "กิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ร่วมกับ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช บริการน้ำดื่ม "กิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร"


กปภ.ข.4 ร่วมกับ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช บริการน้ำดื่ม "กิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร"

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม "สถานีประชาชนสัญจร" ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมือวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,200 ขวด บริการประชาชนและหน่วยงานที่มาร่วมออกบู้ธในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่ และสามารถเข้าถึงหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้ง่ายขึ้น โดยภายในงานพบกับพิธีกรของสถานี และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึก พร้อมบริการสาธารณะต่างๆ เช่น ปรึกษากฎหมาย, บริการตัดผม และทำหมัน-ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว เป็นต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน