กปภ.เขต 10 ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย


กปภ.เขต 10 ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย

       เนื่องด้วยวันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สาขาภูมิภาค จ.นครสวรรค์  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

      พิธีดังกล่าว มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มีหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีจำนวน 15 คน ทั้งนี้ กปภ.ข.10 ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่พนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมพิธี รวมจำนวน 360 ขวดอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน