รปก.1 ติดตามรับฟังผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.9 ประจำปีงบประมาณ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รปก.1 ติดตามรับฟังผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.9 ประจำปีงบประมาณ 2562

21 กันยายน 2562


รปก.1 ติดตามรับฟังผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.9 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายเธียรชัย ประมูลมาก รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 1) ติดตามรับฟังผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยนางสาวชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9, ผู้อำนวยการกอง, ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ชี้แจงและสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การประเมินค่า KPI ตามบันทึกข้อตกลง ปี 2562 (เบื้องต้น), จำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่ม 11 เดือน, รายได้และอัตราการใช้น้ำ พร้อมกับให้แนวคิดในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติงานใน กปภ. จนถึงช่วงอายุเกษียณราชการในปี 2562 และ มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณที่ผู้บริหาร, ผู้จัดการ และพนักงาน ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน