การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน บ้านสระพัง อ.ด่านขุนทด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน บ้านสระพัง อ.ด่านขุนทด


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน บ้านสระพัง อ.ด่านขุนทด

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ(ปฎิบัติการ4) พร้อมด้วย เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นายวันชัย น้อมระวี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ผู้จัดการสาขาในจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน บ้านสระพัง ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ มท.3 ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ที่เกิดปัญหาภัยแล้งน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) มีน้ำเหลืออยู่น้อยกว่าความจุที่คาดการณ์ไว้ และตรวจเยี่ยมระบบผลิตน้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ซึ่ง กปภ.ข.2 ได้จัดทำแผนงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว คือ การขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) เพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำ ทั้งนี้ อยู่ในขั้นตอนการขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และหน่วยงานราชการ มาดำเนินการเพื่อให้ในปีต่อๆ ไป ไม่เกิดปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอเหมือนเช่นในปีนี้อีก

เลื่อนขึ้นข้างบน