กปภ.สาขาธัญบุรี จัดฝึกอบรมซักซ้อมการใช้งานคลอรีนอย่างปลอดภัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี จัดฝึกอบรมซักซ้อมการใช้งานคลอรีนอย่างปลอดภัย


กปภ.สาขาธัญบุรี จัดฝึกอบรมซักซ้อมการใช้งานคลอรีนอย่างปลอดภัย

ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นำโดยนายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานและพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดฝึกอบรมซักซ้อมการใช้งานคลอรีนอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำ คลอง 13

เลื่อนขึ้นข้างบน