กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ)ประชุมซักซ้อมความเข้าใจพนักงานในงานผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ)ประชุมซักซ้อมความเข้าใจพนักงานในงานผลิต


กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ)ประชุมซักซ้อมความเข้าใจพนักงานในงานผลิต

นายขวัญชัย กิจกอบชัยผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา    มอบหมายให้         นายเชิดชาย มนชม เป็นประธานในการประชุมพนักงานในงานผลิต  ในวันที่ 26กันยายน 2562  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร 1  สำนักงาน  กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)    เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการต่าง ๆ  เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.

นายเชิดชาย มนชม เป็นประธานในการประชุมพนักงานในงานผลิต  ในวันที่ 26กันยายน 2562  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร 1  สำนักงาน  กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)    เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการต่าง ๆ  พร้อมทั้งแนะนำ         นายสราวุธ นิยมสุข หัวหน้างานผลิต ที่จะมารับตำแหน่งใหม่ เป็นการสร้างความคุ้นเคย และเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน