กปภ.สาขานครราชสีมา เปิดบริการช่องทางด่วน (Drive Thru) รับชำระค่าน้ำประปา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครราชสีมา เปิดบริการช่องทางด่วน (Drive Thru) รับชำระค่าน้ำประปา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำ


กปภ.สาขานครราชสีมา เปิดบริการช่องทางด่วน (Drive Thru) รับชำระค่าน้ำประปา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำ

    เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา นำโดย นายนพดล พุ่มกันภัย ผู้จัดการฯ เปิดบริการช่องทางด่วน (Drive Thru) รับชำระค่าน้ำประปา โดยเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาทุกวันที่ 16-25 ของทุกเดือน (เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับผู้ใช้น้ำที่มีใบแจ้งหนี้ 1-2 ฉบับและไม่มีหนี้ค้างชำระ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำไม่ต้องเสียเวลาลงจากรถ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน