การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

วันนี้ (30 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดย เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 นำคณะผู้บริหาร หัวหน้างานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกปภ.ข.2 เพื่อสอบถามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ และร่วมหารือถึงแผนการดำเนินโครงการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

เลื่อนขึ้นข้างบน