การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค ให้ความรู้ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานสากล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค ให้ความรู้ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานสากล


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค ให้ความรู้ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา นำโดย นางอิสรีย์ พลเสน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค ณ สถานีตำบลน้ำบางบาล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการการผลิตน้ำสะอาดมาตรฐานสากล และการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยพนักงานผู้เชียวชาญ

เลื่อนขึ้นข้างบน