นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา  เข้าแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา  เข้าแสดงความยินดีกับ นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา  13.30  น. ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และนางสาวบุญเรือง ศุภไพบูลย์หนง.อำนวยการ เข้าแสดงความยินดีกับ นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาส  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เข้ารับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา  13.30  น. ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาคารศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำประปา ด้วยความสนใจ ซึ่งนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่ามีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

เลื่อนขึ้นข้างบน