ผอ.กปภ.ข.6 และ ผจก.สาขาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และ กปภ.สาขาชุมแพ ร่วมประชุมการเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาของจังหวัดชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.6 และ ผจก.สาขาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และ กปภ.สาขาชุมแพ ร่วมประชุมการเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาของจังหวัดชัยภูมิ


ผอ.กปภ.ข.6 และ ผจก.สาขาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และ กปภ.สาขาชุมแพ ร่วมประชุมการเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาของจังหวัดชัยภูมิ

          วันนี้ (วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายศรายุทธ แก้วสินธุ์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ตลอดจนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และสาขาชุมแพ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาของจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิหลังเก่า ชั้น 4 โดยมี นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม โดยภายในการประชุมได้รายงานถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน สถานการณ์ของแหล่งน้ำดิบสำหรับการใช้ผลิตจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมร่วมหารือวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการผลิตจ่ายเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และเน้นย้ำโครงการสำคัญ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน