การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำโดยนายชินรัตน์ ใยดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ทำการต้อนรับ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และ เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน