การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมคณะทำงานรับโอนกิจการประปา อบต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมคณะทำงานรับโอนกิจการประปา อบต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมคณะทำงานรับโอนกิจการประปา อบต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562) นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย นายอดิศร น้อยผาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว และคณะทำงานรับโอนกิจการประปาฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับโอนกิจการประปาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เพื่อบริหารงานโดย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว โดยภายในการประชุมได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมพิจารณาหารือการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการลงพื้นที่สำรวจ และจัดทำเอกสารการรับโอนสินทรัพย์ เพื่อความสมบูรณ์ เรียบร้อย และถูกต้องครบถ้วน โดยมีกำหนดลงพื้นที่ในช่วงหลังกลางเดือนตุลาคม 2562 ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน