ผอ.กปภ.ข.6 นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้บริหารในสังกัด หลังรับนโยบายคณะกรรมการ กปภ. เตรียมการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.6 นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้บริหารในสังกัด หลังรับนโยบายคณะกรรมการ กปภ. เตรียมการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ของ กปภ.


ผอ.กปภ.ข.6 นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้บริหารในสังกัด หลังรับนโยบายคณะกรรมการ กปภ.  เตรียมการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ของ กปภ.

วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ตลอดจนหัวหน้างานในสังกัด ประชุมรับนโยบาย หลังจาก คณะกรรมการ กปภ. (Pre – Board) มีนโยบายปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของ กปภ. จากเดิม "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" ให้มีการเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ กปภ.ที่ต้องการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น กว่า 28 ล้านราย และสื่อความหมายถึงกระบวนการผลิตน้ำประปาที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ ของ กปภ. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะได้ทำการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน