กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)


กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ งานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ณ สถานีผลิตน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ พูลรอด หัวหน้างานผลิต นายศักดิ์ดา จันทร์กระจ่าง ว่าที่หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาขาพัทยา (พ) และพนักงานผลิต ร่วมสนทนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง และติดตามการผลิตน้ำให้ได้ตามมาตรฐานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP และโครงการ Water is Life ซึ่งการบริหารจัดการที่ดี จะส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบน้ำประปาสะอาดถึงบ้านเรือนประชาชนได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดแคลน รวมถึงพูดคุยเรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานผลิตที่พักอาศัยในบ้านพักสถานีผลิตน้ำต่างๆ บนแนวคิด "คุณภาพชีวิตในการทำงาน : Quality of Working Life"

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน