การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดย เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 นำคณะผู้บริหารในสังกัดร่วมพูดคุยในกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) โดยมีการสอบถามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ และร่วมหารือถึงแผนการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

เลื่อนขึ้นข้างบน