การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี มอบน้ำดื่ม ตรา care by pwa สนับสนุน โครงการรถคลีนิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี มอบน้ำดื่ม ตรา care by pwa สนับสนุน โครงการรถคลีนิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี มอบน้ำดื่ม ตรา care by pwa สนับสนุน โครงการรถคลีนิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562  นายชินรัตน์ ใยดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี มอบหมายให้นางสาวเอื้อมพร คลังสมบัติ หัวหน้างานอำนวยการ และ นายอำพล นิลพันธ์ หัวหน้างานบริการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด นำน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา care by pwa สนับสนุนโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดป่าเทพเนรมิต ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน