กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2562


กปภ.สาขาชัยนาท  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2562

     วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท โดยนายกิตติ พุ่มศรีธร ผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเป็นการสนทนากันระหว่างสายงาน โดยผู้จัดการได้สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และมอบภารกิจในปี 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ในครั้งนี้ผู้จัดการได้แนะแนวทางในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ กปภ. การใช้สารเคมี การดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ของแต่ละสายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 การตรวจนับสินทรัพย์ถาวร และการเตรียมความพร้อมศูนย์ราชการสะดวก ปี 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน