กปภ.สาขากาญจนบุรี เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากาญจนบุรี เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค


กปภ.สาขากาญจนบุรี เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค

งานผลิต กปภ.สาขากาญจนบุรี ได้รับมอบหมาย จากนายนพฤทธื์ ยศตีนเทียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำบ้านเลขที่ 109 .4 .หนองบัว เป็นน้ำ อบต.หนองบัว ตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ในวัน อังคารที่ 8 ตุลาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน