ดำเนินกิจกรรม “Morring Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 1/2563” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ดำเนินกิจกรรม “Morring Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 1/2563”


ดำเนินกิจกรรม “Morring Talk (สนทนายามเช้า)  ครั้งที่ 1/2563”

วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.40 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วย หัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรม "Morring Talk (สนทนายามเช้า)
ครั้งที่ 1/2563" ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ในการนี้ได้ให้การต้อนรับ
นายพิริยะ  ณรงค์ฤทธิ์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย มาปฏิบัติงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน
                  กิจกรรม "Morring Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 1/2563"เป็นการพบปะการสนทนาระหว่างกันก่อนปฏิบัติงาน โดยผู้จัดการฯ ถ่ายทอดนโยบายของ การประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้
                  1. เพิ่มผู้ใช้น้ำ
                  2.ลดน้ำสูญสีย
                  3.ลดค่าใช้จ่าย
                  4.เพิ่มรายได้ เร่งหาผู้ใช้น้ำ และเมื่อมีผู้ใช้น้ำยื่นคำร้องให้งานบริการฯเร่งทำประมาณการโดยเร็ว
ทั้งนี้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของ กปภ. มี 8 หัวข้อ ดังนี้
1.จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
2.ปริมาณน้ำจ่าย
3.น้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)
4. รายได้จากการดำเนินงาน
5.รายจ่ายจากการดำเนินงาน
6.กำไรจากการดำเนินงาน
7.อัตราการใช้น้ำต่อราย/ต่อวัน
8.ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้/ดำเนินการ
- แจ้งให้ร่วมกฐินพระราชทาน ปี 2562 ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ขอความร่วมมือพนักงานสวมเสื้อ ฟ้าขาว กปภ. หรือแขวนป้ายชื่อ ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน