กปภ.สาขาท้ายเหมืองดำเนินการเชิงรุก รับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำนอกสถานที่ บริเวณบ้านท่าปากแหว่ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท้ายเหมืองดำเนินการเชิงรุก รับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำนอกสถานที่ บริเวณบ้านท่าปากแหว่ง


กปภ.สาขาท้ายเหมืองดำเนินการเชิงรุก รับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำนอกสถานที่ บริเวณบ้านท่าปากแหว่ง

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าปากแหว่ง ม.11 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จัดกิจกรรมรับคำร้องติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่นอกสถานที่ บริเวณศาลาหมู่บ้านบ้านท่าปากแหว่ง ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลาตั้งแต่ 14.00น. เป็นต้นไป

          ซึ่งเป็นการดำเนินการเชิกรุกของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมืองในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ ตามที่ได้มีโครงการ กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา 15% เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้ขอใช้น้ำจะต้องมีแนวท่อผ่านหน้าบ้านตามโครงการค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านท่าปากแหว่ง สามแยกอนามัยท่านุ่น-หมู่บ้านท่าปากแหว่ง ม.11 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง   

เลื่อนขึ้นข้างบน