กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 22.00 -24.00 น. ดำเนินการ Step Test เพื่อวิเคราะห์การจ่ายน้ำ และเข้าทำการสำรวจหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย เเละตรวจสอบพื้นที่ ที่มีการจ่ายน้ำผิดปกติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 22.00 -24.00 น. ดำเนินการ Step Test เพื่อวิเคราะห์การจ่ายน้ำ และเข้าทำการสำรวจหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย เเละตรวจสอบพื้นที่ ที่มีการจ่ายน้ำผิดปกติ


กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)  วันที่ 30 ตุลาคม  2562  เวลา 22.00 -24.00 น.   ดำเนินการ Step Test เพื่อวิเคราะห์การจ่ายน้ำ และเข้าทำการสำรวจหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย เเละตรวจสอบพื้นที่ ที่มีการจ่ายน้ำผิดปกติ

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)

วันที่ 30 ตุลาคม  2562  เวลา 22.00 -24.00 

ดำเนินการ Step Test เพื่อวิเคราะห์การจ่ายน้ำ และเข้าทำการสำรวจหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย เเละตรวจสอบพื้นที่ ที่มีการจ่ายน้ำผิดปกติ

.......

      นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(มอบหมายให้หัวหน้างานบริการเเละควบคุมน้ำสูญเสีย  1 เเละ  2  พร้อมพนักงานในสังกัด ดำเนินการทำ Step Test ในพื้นที่จ่ายน้ำ DMA 04-01 (สามเหลี่ยมเเละ DMA 03-01 (อุตสาหกรรมป่าไม้ถนนกสิกรทุ่งสร้าง  ทั้งนี้การทำ Step Test ในครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์การจ่ายน้ำ และเข้าทำการสำรวจหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control เพื่อลดน้ำสูญเสีย เเละตรวจสอบพื้นที่ ที่มีการจ่ายน้ำผิดปกติเพื่อดำเนินการเเก้ไขต่อไป 

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ :รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน