กปภ.ข.9และกปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครบรอบ 59 ปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.9และกปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครบรอบ 59 ปี


กปภ.ข.9และกปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครบรอบ 59 ปี

วันนี้ (31 ต.ค.62) นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มอบหมายให้ นางแก้วตา ศิลปสุวรรณ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคชั้นพิเศษ (สาขาเชียงใหม่) ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครบรอบ 59 ปี ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

เลื่อนขึ้นข้างบน