การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการฯ พร้อม นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยฯ นำทีมผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมงานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการฯ พร้อม นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยฯ นำทีมผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมงานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการฯ พร้อม นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยฯ นำทีมผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมงานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562  ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการฯ พร้อม นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยฯ นำทีมผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมงานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562  ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

เลื่อนขึ้นข้างบน