กรจ.4 จัดกิจกรรม Morning Talk และประชุมสายงาน ครั้งที่ 1/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กรจ.4 จัดกิจกรรม Morning Talk และประชุมสายงาน ครั้งที่ 1/2563


กรจ.4 จัดกิจกรรม Morning Talk และประชุมสายงาน ครั้งที่ 1/2563

         เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นางสาวกฤติกา ธรรมสโน ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1 ประจำไตรมาสที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โดย ผอ.กรจ. ได้ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 จากสายงานในสังกัด พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการดำเนินงาน เน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพของกองระบบจำหน่ายอีกทางหนึ่งด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน