กปภ.ข.4 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2562


กปภ.ข.4 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2562

          ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 พร้อมด้วย นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 ผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2562 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
 
          สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญๆ อาทิ การรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2562 เป้าหมายการดำเนินงานปี 2563 และการแก้ปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย เป็นต้น

เลื่อนขึ้นข้างบน