การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.6 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 ระหว่าง วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.6 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 ระหว่าง วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.6 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 ระหว่าง วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันนี้ (8 พ.ย.2562) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วยนายยุทธ์ศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วย ฯ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.6 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 พร้อมซักซ้อมการจัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมี กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 22 สาขาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ผอ.กปภ.ข.6 ได้มอบนโยบายการจัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ กปภ.สาขาในสังกัดจะต้องมีแผนการจัดการหากเกิดกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และให้การช่วยเหลือได้อย่างทันถ่วงที โดยให้กองต่าง ๆ ภายใน กปภ.เขต ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรง 

เลื่อนขึ้นข้างบน