กปภ.ข.4 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562


กปภ.ข.4 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562

 

                    วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2562) นายบุญยก คงกิจ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) พร้อมด้วยนายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 พร้อมด้วย นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 ผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

                    สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562 ทั้งในส่วนของปริมาณน้ำผลิตจ่ายและน้ำจำหน่าย การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย จำนวนผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากการดำเนินงานในโรงการต่างๆ ทั้งนี้ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)ได้มอบนโยบายการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓โดยให้ดำเนินงานให้สอดคล้องรับกับนโยบายการบริหารจัดการองค์กรตามยุทธศาสตร์ PWA 4.0 ต่อไป

 

เลื่อนขึ้นข้างบน