การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ส่งต่อเงินบริจาคจากชมรมผู้จัดการ กปภ. ช่วยเหลือพนักงาน ที่ประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลพายุโพดุลในช่วงเดือน ปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ส่งต่อเงินบริจาคจากชมรมผู้จัดการ กปภ. ช่วยเหลือพนักงาน ที่ประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลพายุโพดุลในช่วงเดือน ปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ส่งต่อเงินบริจาคจากชมรมผู้จัดการ กปภ. ช่วยเหลือพนักงาน ที่ประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลพายุโพดุลในช่วงเดือน ปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา

วันนี้ (8 พ.ย.2562) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นตัวแทนชมรมผู้จัดการ กปภ. มอบเงินช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุโพดุลในช่วงเดือน ปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ได้แก่ พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาบ้านไผ่, กปภ.สาขาร้อยเอ็ด, กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย, สาขาเมืองพล และสาขาพยัคฆภูมิพิสัย รวมทั้งสิ้น 10 ราย ซึ่งเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเงินที่ ชมรม ผู้จัดการ กปภ.ได้รับการบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด กปภ. และประชาชนทั่วไป  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นทุนในการฟื้นฟูสภาพบ้านหลังน้ำลด 

เลื่อนขึ้นข้างบน