การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าการสมัครเข้าศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าการสมัครเข้าศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี  เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าการสมัครเข้าศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563  ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดยนายไอยเรศ ชัยกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา ,หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าการสมัครเข้าศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

เลื่อนขึ้นข้างบน