การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ร่วมออกหน่วย บำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ร่วมออกหน่วย บำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ร่วมออกหน่วย  บำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ

เมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน 2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดย นางสาวเปรมอัทยา  กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมออกหน่วย บำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ  ณ บริเวณวัดโพธิ์  ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก

เลื่อนขึ้นข้างบน