กปภ.สาขาพยุหะคีรีเข้าร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพยุหะคีรีเข้าร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

21 พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาพยุหะคีรีเข้าร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี  นำโดยนายนรินทร์  จันทรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองหมู ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ยังประชาสัมพันธ์ Line Application  ตามนโยบาย PWA 4.0 เพื่อแจ้งข้อมูลค่าน้ำ การชำระค่าน้ำ ประวัติการใช้น้ำ นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน