กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาพื้นที่ป่า ภายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาพื้นที่ป่า ภายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน


กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาพื้นที่ป่า ภายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์  แก้วแสนชัย ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กว่า 15 คน ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษา บริเวณพื้นที่ปลูกต้นทองกวาว โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า 10 ไร่ ตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ" ของจังหวัดชัยภูมิ ภายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยเป็นการปลูกเสริมป่าโล่ใหญ่ให้เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า และให้เป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิและใกล้เคียง

เลื่อนขึ้นข้างบน