ผอ.กรจ.4 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาจันดี และ กปภ.สาขาทุ่งสง ตรวจระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กรจ.4 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาจันดี และ กปภ.สาขาทุ่งสง ตรวจระบบควบคุมน้ำสูญเสีย


ผอ.กรจ.4 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาจันดี และ กปภ.สาขาทุ่งสง ตรวจระบบควบคุมน้ำสูญเสีย

นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มอบหมายให้ นางสาวกฤติกา ธรรมสโร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข. 4 พร้อมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ กปภ.สาขาจันดี และ กปภ.สาขาทุ่งสง ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อตรวจดูการใช้งานระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) และตรวจสอบพื้นที่งานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งได้มอบนโยบายในการควบคุมและลดน้ำสูญเสียแก่ กปภ. ทั้ง 2 สาขา 

ในการนี้ เจ้าหน้าที่จากงานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ได้ให้คำแนะนำ กปภ.สาขา ในการใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสียผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ กปภ.สาขา สามารถใช้งานเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน