กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการล้างถังน้ำใส (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการล้างถังน้ำใส


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการล้างถังน้ำใส

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสราวุธ  นิยมสุข หัวหน้างานผลิต นำพนักงานในงานผลิตดำเนินการล้างถังน้ำใส ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงกรองน้ำอยุธยา 1

เลื่อนขึ้นข้างบน