การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้มีทัศนียภาพที่เป็นระเบียบ สวยงามน่ามอง และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้มีทัศนียภาพที่เป็นระเบียบ สวยงามน่ามอง และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้มีทัศนียภาพที่เป็นระเบียบ สวยงามน่ามอง และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ

    เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นำโดยนายกรีธา  พันธุ์ฤกษ์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่1/2563 โดยร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดบริเวณภายใน และภายนอกสำนักงาน รวมถึงบริเวณโรงกรองน้ำและโรงเก็บสารเคมี เพื่อให้มีทัศนียภาพที่เป็นระเบียบ สวยงามน่ามอง สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน