กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2562


กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2562

วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 กปภ.สาขาสามพราน นำโดยนายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วยนางอารีนันท์ นราวัฒนเศรษฐ์ ผช.ผจก. หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด "ร่วมกันจัดกิจกรรมMorning Talk" ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กปภ.สาขาสามพราน ก่อนการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กร เนื้อหาสำคัญในการสนทนา คือ ถ่ายทอดค่านิยมองค์กร, ติดตามผลการดำเนินงานWSP, ผลการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก(GECC), ผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเป้าหมายและปรึกษาหารือปัญหาการทำงานต่างๆ ของแต่ละสายงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ผจก.ได้เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนช่วยกันลดน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมาย

เลื่อนขึ้นข้างบน