กิจกรรมสภากาแฟหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กิจกรรมสภากาแฟหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


กิจกรรมสภากาแฟหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กปภ.สาขาบางมูลนาก ร่วมกับรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง ร่วมจัดกิจกรรมประชุมสภากาแฟ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน